Sale prób

czynne od poniedziałku do soboty od 10:00 do 2:00

Promocja!

przy opłaceniu 10 godzin z góry
11. godzina gratis!

GRAFIK SALA DUŻA (42M2)

Regulamin

Rezerwacja sali prób, Silent Scream Warszawa, równoznaczna jest z akceptacją poniższego regulaminu.
1. Wynajem sali jest możliwy tylko po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej. Konieczne jest potwierdzenie rejestracji z naszej strony.
2. Czas próby nalicza się od zadeklarowanej godziny. Płatne z góry.
3. Próby zaczynamy i kończymy o umówionej godzinie, tak by następny zespół mógł rozpocząć próbę o czasie.
4. Odwołanie lub zmiana terminu próby (w tym zmiana ilości godzin), powinno nastąpić nie później niż 48 godziny przed wyznaczonym terminem. Odwołanie lub przeniesienie próby w czasie do 24 przed terminem skutkuje pobraniem 50% ceny. W innym przypadku zostanie pobrana opłata w wysokości 100% ceny.
5. Zespół odwołujący 50% (i więcej) prób w miesiącu traci możliwość rezerwacji stałych terminów.
6. O zaistniałych nieprawidłowościach w działaniu sprzętu lub jego niewłaściwym stanie, należny bezzwłocznie poinformować obsługę.
7. W razie nieznajomości obsługi sprzętu prosimy o zwracanie się z pytaniami do obsługi. Chętnie pomożemy.
8. Za ewentualne szkody wyrządzone przez użytkowników pomieszczeń odpowiada cały zespół.
9. W sali obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz picia alkoholu. Zażywanie innych używek jest zabronione po stokroć! Niestosowanie się do zakazu skutkuje karą umowną (100 pln na szczytny cel – w chwili obecnej celem tym jest wiatrak, dla perkusisty – Stadler Form OTTO)
10. W sali obowiązuje bezwzględny zakaz stawiania jakichkolwiek płynów na sprzęt muzyczny.
11. Pomysły na ulepszenie sali mile widziane.
Łamanie regulaminu skutkować będzie wykreśleniem z harmonogramu na czas nieokreślony, lub nałożeniem umownych kar finansowych.